Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

maandag 12 december 2016

EFEZE 5

EFEZE 5

Onderdanig.

Mijn studie over Efeze 5  is af.
Hieronder een gedeelte uit dit hoofdstuk.
In Efeze 5 staan een paar 'zware' teksten die gaan over onderdanigheid. Ik zet ze op een rij.

21 Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods.
22 Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere,
23 want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus Hoofd van de gemeente is; en Hij is de Behouder van het lichaam.
24 Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn.
25 Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven,
33 Kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo liefhebben als uzelf; en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man.

Onderdanig zijn. Dat is nu niet de meest populaire houding. Onderdanigheid heeft iets van 'minder zijn' in zich. De een moet zich schikken naar de ander.
Hier staan 5 betekenissen voor onderdanigheid. Ik noem er een paar: 'slaafs', gedwee, gehoorzaam aan een leider. Hmm. Dat klinkt niet goed.

Wat zegt de grondtekst over onderdanigheid? De betekenis is: onderzetten, onder schikken. In mijn Online Bijbel staat: Onder geplaatst, onder gerangschikt. Wat dat betekent wordt in dit boek verder uitgelegd. 

Vers 21 begint met het onderdanig, of ondergeschikt, zijn aan elkaar. Dat sluit iedere machtspositie uit. Iedere gelovige is hetzelfde en mag de ander dienen uit respect voor God. Daarin is Christus, maar ook Paulus, de gelovigen voorgegaan.

Een vrouw is onder geplaatst of gerangschikt aan haar man. Dat betekent niet dat zij slaafs is. God zegt in Genesis 2: 18 dat Hij een hulp voor Adam gaat maken, als tegenover hem!
Gen.2: 18 Ook zei de HEERE God: Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem.

Kan iemand die 'slaafs' is echt helpen? Waarschijnlijk niet. En zo is het ook niet bedoeld. Vrouw en man staan tegenover elkaar (maar niet als kemphanen). Vrouw en man hebben een gelijkwaardige positie.

Onderdanigheid is niet slaafs. Het heeft te maken met de orde van de man en de vrouw ten opzichte van elkaar en Christus. Christus is het Hoofd. De man is een beeld van Christus en daarom is hij het hoofd van de de vrouw. Als ik kijk naar hoe Christus was dan zie ik dat Hij heeft gediend. Zo mag de man ook dienend zijn naar zijn vrouw, terwijl zijn vrouw dit naar hem is. Het onderdanig zijn berust op wederzijds respect in de plaats die hem en haar is toebedeeld. Een vrouw is dus absoluut niet minder dan een man, maar wel anders. En wie zal dat ontkennen? Zie alleen al de uitdrukking: “Mannen komen van Mars en vrouwen van Venus”

En er komt ook nog bij dat deze houding uit liefde voort mag komen. De man mag zijn vrouw liefhebben zoals hij zichzelf liefheeft. Als de man zijn vrouw zo kan lief hebben dan zal zijn vrouw ontzag hebben voor hem. In de grondtekst staat dat de vrouw de man zal vrezen. Vrezen heeft iets van angst in zich. Maar dat is hier niet de bedoeling. Het gaat om respect.

Paulus houdt de man en vrouw het hoogst haalbare voor. Helaas is de praktijk weerbarstig.

Hier is een site die op een mooie en praktische manier mijn verhaal onderstreept. Maar wel heel idealistisch. Als het goed en harmonisch is in het huwelijk dan is onderdanigheid niet zo moeilijk. Maar als dit nu niet zo is? En daar ligt vaak het probleem.
Zie ook deze site

Een aanvulling vind ik in 1 Petrus 3: 1 – 4. Ook daar wordt over 'onderdanigheid' gesproken. Er staat:

1 Petr.3: 1 – 4 1 Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig; opdat ook, als sommigen aan het Woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden,
2 doordat zij uw reine levenswandel in de vreze des Heeren waarnemen.
3 Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren;
4 maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God.

De situatie in de 1e Petrus brief is anders. Er wordt geschreven aan de vreemdelingen in de verstrooiing. Dat zijn de verstrooide Israëlieten. Maar de inhoud van de verzen heeft overeenkomsten met die uit de Efeze brief. Alleen hier in de 1e Petrus brief vind ik een toevoeging in vers 1. Er wordt zelfs van de vrouw verwacht dat zij respect heeft, dus onderdanig is aan haar eigen man, ook als deze ongehoorzaam is aan het Woord. Ik zou deze ongehoorzaamheid kunnen vertalen naar het niet geloven in Gods Woord, of Gods Woord anders interpreteren. Dat kan allemaal. En dan zegt vers 1 dat de vrouw aan haar man in haar houding mag laten zien dat zij respect heeft voor hem. En zij mag dit doen zonder woorden, dus zonder te 'preken' of te zeuren. Dat dit erg lastig is weet ik uit eigen ervaring. Maar het kan!!

Op deze site staat een preek beschreven over 1 Petrus 3: 1 – 7.


6 opmerkingen:

 1. Ik vind dit een heel mooie Bijbelstudie. Dank je wel, Rinske!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hallo Ariella,

   Wat goed te lezen dat je van mijn studie geniet.

   Verwijderen
 2. Pittig onderwerp wel dit, voor vrouwen van nu. Denk ik! (Ik heb op dit moment namelijk niet veel contact meer met andere christen vrouwen). Omdat vrouwen toch steeds meer een heel andere positie wordt 'aangeboden' door de wereld. In sommige gezinnen zie ik zelfs dat de vrouw meer de mannenrol (en ook daarover kun je eeuwig discussiëren, haha) bekleedt, en de man dan meer de 'onderdanige' vrouwenrol. Ik persoonlijk vind dat niet echt wat. Tenminste, doe mij maar een echte man, haha. Zo voelt dat dan iig. En naast al die gevoelens hebben we idd het Woord van God! Hoe de wereld ook zijn best doet voor deze leugen, de man en de vrouw zijn simpelweg gewoon niet gelijk. Wel gelijkwaardig. Maar niet gelijk.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hallo Semaja,

   Leuk dat je reageert op inderdaad dit pittige onderwerp. Ja het is een onderwerp van veel discussie maar ook van veel pijn in relaties. Ik vraag mij soms af wat er eerder was. Is de vrouw met mannenrol ontstaan door afwezige mannen? Of heeft de vrouw met mannenrol de man in een hoek gedrukt, zodat hij niets meer onderneemt. In ieder geval schoot Eva al direct uit haar slof. Ik heb wel eens uitgelegd gekregen dat Adam, uit liefde voor zijn vrouw, ook koos voor de appel. Dat geeft een ander maar wel een mooi beeld van Adam. Samen in de penarie in plaats van gescheiden van elkaar. Persoonlijk heb ik het wel een geworstel gevonden om een goede positie te vinden tegenover mijn andersdenkende man. Maar ik geloof dat dit redelijk gelukt is.

   Verwijderen
  2. Interessant de beelden die je schetst... Wss spelen veel dingen mee idd. En het is idd een zoektocht, wat je zegt. Vooral wanneer je zelf als vrouw best een pittig karakter hebt, haha. Mijn man en ik denken over aardig veel dingen wel hetzelfde. Ook nog wel eens niet hoor, maar over het algemeen hebben wij het wat dat betreft best makkelijk. Het lijkt me best een strijd om heel anders te denken dan je wederhelft, ik denk dan nog niet eens zo zeer aan ruzies maar eerder aan het eenzame gevoel dat je daardoor kunt krijgen... Troost en steun van God krijgt daardoor misschien wel weer meer en een diepere betekenis?

   Verwijderen
  3. Mijn man en ik hebben allebei wel een pittig karakter en we hadden er ook wel ruzie om. Dat hebben we afgeleerd. Er is nu veel meer respect voor elkaar. Maar je hebt gelijk over die eenzaamheid, maar ook over de troost en steun van God. Dat is en was een kostbaar iets.

   Verwijderen