Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

vrijdag 4 april 2014

Ga ik vasten?

Ga ik vasten?

Op de site "Het goede leven"  lees ik: “Vasten, het leek voorheen iets van katholieken, moslims (de ramadan), maar nu is het helemaal in”

In de Eva van januari (2014) staat dat vasten Bijbels is. Het komt in het Oude en Nieuwe Testament voor. Het brengt me dichter bij God en de vervulling met heilige geest. Ik ervaar meer vrijheid en er komt kracht vrij. Er zijn veel manieren om te vasten. Ik kan geen thee, sap, vlees of alcohol nuttigen. Ik kan de computer tijdelijk niet gebruiken of de tv uitlaten. Maar vasten betekent eigenlijk niets meer of minder dan je leeg maken voor God.

Ik geloof zeker dat vasten heilzaam voor mij zal zijn. Alleen al het minder consumeren zal een goede invloed op mij hebben. Maar eigenlijk denk ik dat “vasten” mijn levenshouding zou moeten zijn. Is dat ook zo? Helaas niet. Er zijn veel verleidingen in onze maatschappij.
Ga ik dan toch vasten? Nee, ik ga niet vasten. Waarom niet? Ik neem even de Bijbel erbij.

Ef.1:3-8, 13,14 3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, 4 omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. 5 Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, 6 tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft  in de Geliefde. 7  In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade, 8 die Hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid, 13 In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam,  verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, 14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid.

Wat kan vasten hier nog aan toevoegen?
Ik ben gezegend. Ik ben voorbestemd. Hij heeft mij begenadigd. Ik heb de verlossing in Christus. Ik ben in Hem. Ik ben verzegeld met de Heilige Geest. Ik mag dit aannemen om dat Christus het heeft volbracht voor mij. Dat mag ik elke dag in geloof en vertrouwen tot mij nemen. Het maakt mij dankbaar, rustig en blij.

10 opmerkingen:

 1. Reacties
  1. Dag Jedidja. Ik ben even op jou blog geweest en het raakte me wat je schreef. Je mag je kostbaar weten in Christus ondanks dat je je onvolmaakt voelt. Zo heb ik het begrepen. Fijn dat je iets aan mijn stukje hebt gehad.

   Verwijderen
 2. Ik ben van mening dat vasten of "minderen" onderdeel van je leven moet zijn, in plaats van tijdelijk. Toch kan 40 dagen vasten ook bezinning geven als je merkt hoe vast je aan bijv. tv, koffie, snoepen zit waardoor je na de 40 dagen vasten een mooi vervolg kunt krijgen... Dat lijkt me dan ook de bedoeling. Bewust leven.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dag Magdalena. Bedankt voor je reactie. Ik deel je mening dat minderen een onderdeel van mijn leven zou moeten zijn. En het lijkt, zo zie ik nu, dat ik de verleidingen van het leven gewoon op mij af laat komen. Toch is dat niet zo. Ik denk dat ik redelijk sober leef. Maar wat ik bedoel te zeggen is dat mijn inspanningen altijd te kort zullen schieten. Ik weet mij geliefd ondanks mijn tekortkomingen. Vasten zal zeker blijvend iets goed te weeg kunnen brengen, maar Gods Genade gaat verder dan mijn gebrekkige inzet. Bewust leven is voor mij het weten dat God van mij houdt in Christus ook als ik gefaald heb.

   Verwijderen
 3. Zowel het oude als het nieuwe testament leert ons te vasten, vooral in wanhopige situaties.
  Jezus Zelf zegt dat dit geslacht niet uitvaart tenzij door vasten en gebed.
  Dit ging om boze geesten uitdrijven. En die opdracht geld nu nog. Marcus 16 is niet ingetrokken.
  Oudsten werden aangesteld door bidden en vasten.
  Uitzending werd ook gedaan met bidden en vasten.

  Ik vind het wel raar te zeggen mijn zonden zijn vergeven, ik weet wie ik ben in Christus, dus ik hoef niet te vasten.
  Tuurlijk wel, je ontledigt jezelf en tot je verbazing zul je merken dat je geloof groeit.
  En vasten is echt eten laten staan, mimimum 24 uur. En dan natuurlijk ook geen tv. krant. pc. leuke dingen enzovoort, nee tijd over voor gebed.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Dag Ank. Ik weet wat de Bijbel over vasten zegt. Ik weet ook wat er in bepaalde kringen geleerd wordt. Maar de gedeelten die jij noemt staan allemaal in het teken van het komende Koninkrijk van God. In die tijd zal ook de antichrist duidelijk aanwezig zijn. Het zullen heftige tijden zijn zoals dit ook was ten tijde van de evangeliën en Handelingen. De opdracht die de discipelen kregen in Marcus 16 lees ik ook in dat kader. Het ging gedeeltelijk in vervulling tijdens Handelingen en daar lees ik dan ook van de wonderen. Maar het zal opnieuw in vervulling gaan wanneer de eindtijd aanbreekt, de antichrist zich openbaart en Christus op het punt staat om terug te keren.

  Als ik Efeze 1: 7 en 8 lees dan kan ik niet anders dan tot de conclusie komen dat wij de verlossing HEBBEN. Zo staat het in mijn Bijbel. Ik mag dit aannemen. Christus is toch niet voor niets aan het kruis gestorven en ook weer opgestaan? Ik lees in de Bijbel niet dat de genade toe zal nemen als ik ga vasten. CHRISTUS HEEFT HET VOLBRACHT. Mogelijk voel jij je beter als je gevast hebt. Maar denk je dat Gods genade dan groter wordt voor jou? Is genade iets waar je als het ware voor moet werken?
  Genade ( charis ) betekent gratie ontvangen.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Nee, Rinske,als ik vast neemt de genade niet toe, voel ik mij ook niet beter, integendeel zelfs, nee, mijn geloof neemt toe. Geloof dat nodig is om boze om boze geesten uit te drijven. Ik neem zomaar aan dat jij daar niet aan meedoet.
  Jezus vastte in de woestijn en kwam terug in de kracht van de Heilige Geest.
  Door bidden vasten en natuurlijk vervuld met de Heilige Geest.
  Als mensen naar jou en anderen luisteren over hoe jullie over vasten denken dan valt een geestelijke zalving absoluut weg.
  Vandaar dat het in Nederland zo'n halfslachtig zooitje is, iedereen doet maar wat.
  o neem Jezus maar aan en hobbel maar verder op je eigen manier, jaja
  Ja we hebben de verlossing, maar we leven er absoluut niet naar,.
  Dat is wat ik zie in geheel christelijk Nederland.
  En dat vasten is voor de tijd van de antichrist is natuurlijk onzin, die leeft nu ook al onder ons hoor. Zijn geest dan. En die leefde ook al in Paulus en Petrus en Johannes zijn tijd.
  Vandaar dat zij vastten. Je zit echt fout meid. Weinig geestelijks aan jouw onderzoek. Ga maar vasten, dat is mijn raad aan jou.
  Enne...die gratie, onverdiende genade heb ik ontvangen voor mijn verlossing, maar ik wil ook graag anderen verlost en bevrijd zien worden. Heb je al eens om je heen gekeken en geluisterd. Bijna iedereen heeft met boze geesten te maken. Kijk alleen maar naar depressie , zelfs bij Chrsitenen en dan weet je al genoeg.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dag Ank. Ik ben blij te horen dat je weet wat het is om genade te hebben ontvangen.
   Verder schrik ik van de heftigheid van je reactie. Mogelijk temeer omdat ik je gedachtegang herken.
   Ik heb ook zo ongeveer gedacht. Ik kon daarom niet goed met mensen, gelovigen en ongelovigen praten. Ik kon niet onbevooroordeeld naar ze luisteren. Maar ik werd hier ongelukkig van. Het heeft me gedreven naar Gods Woord en het heeft me tot onderzoek en zelfonderzoek aangezet. Het bezig zijn met het Woord van God heeft mij vrij gemaakt. Het is een bevrijding om met mensen van gedachten te kunnen wisselen. Hun inzichten te kunnen respecteren en mijn eigen bevindingen met ze te kunnen delen zonder dat je elkaar veroordeeld.
   Jij denkt dat bijna alle mensen met boze geesten te maken hebben. Dat vind ik een boute uitspraak en ik ben het zeker niet met je eens. Ik heb die ervaring overigens ook niet. En als ik je goed begrijp zeg je dat een depressie bij christenen door boze geesten wordt veroorzaakt.
   Ook dat ben ik niet met je eens. Als ik depressief zou zijn zou ik geen behoefte hebben aan een boze geesten uitdrijf sessie. Ik geloof dat ik liever een arm om me heen zou hebben.

   Verwijderen