Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

zaterdag 25 maart 2017

Engelen, wonderen en Pasen.

Engelen, wonderen en Pasen.

In de gemeenschap waar ik samenkom, werd laatst een mooie duidelijke Bijbelstudie over wonderen gegeven met als uitkomst dat wonderen niet expliciet voor deze tijd zijn, ondanks de velen die dat wel geloven en daarvan getuigen. Datzelfde geld voor de aanwezigheid van engelen. Op de site van Dirk van Genderen  las ik zijn artikel over engelen. Het heeft me verbaasd hoeveel mensen er een beleving met een engel hebben gehad of menen te hebben gehad en welke waarde mensen er aan hechten. En net als bij de wonderen zou God dit de een wel en de ander niet geven. Mijn studie die bij dit blog behoort gaat over de functie en bediening van engelen

Regelmatig lees ik dat ik God er tekort mee doe als ik niet geloof in wonderen. Maar ik geloof juist dat ik God tekort doe door wel in die, vaak vreemde wonderen, te geloven. Bovendien heb ik moeite met het onrecht dat die vermeende wonder verhalen God aandoen. En ik ervaar frustratie (ja, nog steeds)  bij de enorme strijd die dit mensen op kan leveren zoals te zien is in de uitzending van Netwerk “Geen genezingen bij Jan Zijlstra” met Tijs van den Brink en Jan Zijlstra.  Die strijd kan soms zover gaan dat mensen 'hun geloof' vaarwel zeggen.


Geloof ik dan niet in wonderen en engelen? Jazeker wel, maar anders.
Ik wil een heel bijzonder wonder, compleet met engel, aanhalen wat van toepassing is in deze tijd van het jaar. 

Ik ga naar de Here Jezus die bad op de Olijfberg: 

Lukas 22: 42, 43 42 Vader, als U wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg; maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden. 43 En aan Hem verscheen een engel uit de hemel, die Hem versterkte.

En dan de kruisiging van de Here Jezus. Wat een wonder dat Christus dit voor ons wilde volbrengen!! Dit verlossingswerk moest gebeuren zonder hulp van engelen en zelfs zonder hulp van God: Matth.27: 46 Ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat betekent: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?

En kijk eens welke wonderen er daarna gebeurden in de verzen 50 – 54. Vervolgens komt het wonder van de opstandig van Christus. Als Maria Magdalena in Johannes 20: 12 in het graf kijkt ziet ze: twee engelen in witte kleding zitten, een aan het hoofd einde en een aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had;Mooi is het om te zien hoe God, de Vader, zorgde voor Zijn Zoon. En ook voor Zijn volk Israël die Hij voortdurend wilde, en in de toekomst weer zal, bemoedigen met wonderen en de hulp van engelen. 

En wij? In Efeze 2: 8 staat: Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; En in Johannes 20 : 29 lees ik: Jezus zei tegen hem: Omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd; zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven.

Ik wens jullie een wonder rijke Pasen toe.

10 opmerkingen:

 1. Ik wens jou ook een Gezegend Paasfeest toe. Dank je wel voor je post. Linkjes ga ik nog volgen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dank je Ariëlla. En kom gerust terug om de linkjes te gaan lezen:).

   Verwijderen
 2. Hallo Rinske,kan me wel vinden in jou visie al heb ik nog niet veel van je blog gelezen.
  Maar je uitleg over tegenstrijdigheden in de bijbel doet goed om te lezen, wat eigenlijk geen tegenstrijdigheden zijn.
  Er zijn teweinig die onderzoeken en teveel die alles maar klakkeloos aannemen,ook ik was zo iemand.
  Maar mijn vraag is dan hoe onderscheiden wij ons nog van de wereld, als we met de feesten me doen die in de christelijke wereld als bijbelse feesten benoemt worden maar die het niet zijn.
  Wij moeten toch niet gelijkvormig aan de wereld zijn, ik weet ook wel dat dit niet gemakkelijk is.
  Want naar mijn beleving kan ik als chritsen toch niet meer in deze tijd praten over witte donderdag en goede vrijdag,en hoeveel kerken (gemeenten) doen dat nog in deze tijd, Dan ziet de wereld het verschil toch niet meer, en zijn we toch gelijk.
  Rinske ben benieuwt naar je reactie.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hallo, bedankt voor je bemoedigende reactie. Het is fijn te lezen dat je iets aan de uitleg over 'tegenstrijdigheden in de Bijbel' hebt gehad. En het klakkeloos alles aannemen heb ik ook gedaan totdat ik met de uitleg in aanraking kwam vanwaaruit ik nu schrijf. Ik moest en wilde onderzoeken of het zo was als dat men mij uitlegde. En het 'voelde' goed. Het onderzoeken heeft mij ook rijker gemaakt.

   En nu je vraag hoe ik denk over hoe wij ons onderscheiden van deze wereld als we de 'christelijke feesten' niet meer vieren omdat ze dat niet zijn. Als ik het goed heb begrepen is dat wat je bedoelt. Ik heb daar vanmiddag tijdens onze wandeling in het bos maar eens ernstig over nagedacht. En ik werd me ervan bewust dat ik me ook wel eens afvraag of ik me wel onderscheid van ongelovigen. Het zou zomaar kunnen dat er meer overeenkomsten zijn met ongelovigen dan met religieuze kerkelijken. Toch is dat natuurlijk niet waar. Ik geloof zeker in Christus (ongelovigen niet) en dat wordt ook wel duidelijk in mijn blogs. Maar ik 'kerk' in een gemeenschap waar geen ceremonie's plaatsvinden. Wij komen eenvoudig bij elkaar met een woord en een lied. En eigenlijk denk ik dat het ook niet nodig is dat we ons onderscheiden.

   Gelovigen zijn 'IN Christus' Het Lichaam van Hem. Zo ziet God ons. Dat Lichaam heeft zijn plaats in de Hemelse gewesten. Het is voor mensen een onzichtbaar Lichaam. Maar God kent ieder lid daarvan. Leden kunnen zich in alle kerken en groepen bevinden. Ze kunnen zelfs bij Het Lichaam horen zonder dat ze naar een kerk gaan. We zijn 'leden' van dit Lichaam niet op grond van doop, lidmaatschap van een kerk of bepaalde handelingen, maar alleen op grond van ons vertrouwen in dat wat Christus heeft gedaan voor ons. Ik kan en hoef dat niet zichtbaar te maken. God Zelf zal dit doen, op Zijn tijd.

   Tot deze conclusie kwam ik al wandelend vanmiddag. Dat geeft rust. Ik mag met Hem leven en wandelen. Ik kan over Hem praten als dit zo uitkomt. Maar ik hoef het niet te forceren. Ja, zo ga ik er mee om en ervaar daar rust in. Ik hoop dat je iets aan mijn overpeinzingen hebt.

   Verwijderen
 3. Hmmm... Dit is een echte nadenk-blogberichtje, haha! Omdat ik al zo lang ziek ben en ik eigenlijk al die jaren een wonder van Hem verwachtte (en nog steeds verwacht!) maar die jarenlang toch niet kreeg ben ik wel na gaan denken over de wonderen zoals Jezus ze destijds, in Zijn tijd hier op aarde, deed. Ik begon me vanzelfsprekend af te vragen waarom er nu niet meer zoveel genezingen en wonderen plaatsvinden als destijds. En er zouden er zelfs meer moeten plaatsvinden, juist? Omdat Jezus die opdracht aan Zijn discipelen meegaf? (Misschien gaf Hij die opdracht aan slechts alleen die twaalf, en hebben mensen er wat anders van gemaakt?) Ik ben er nog niet over uit, weet nog niet precies wat ik daar over denk. En weet ook niet of ik daar wel echt een 'mening' over wil gaan vormen. Wel zie ik een immens verschil tussen nu en toen Jezus leefde. En dat gedeelte rijmt nu eenmaal niet met hetgeen dat sommige christenen tegenwoordig geloven. (Dat God ziekte altijd geneest bijvoorbeeld). Met dit soort kwesties krijg ik ook nog wel eens de neiging om na te denken over wat het woord nu echt betekent. In dit geval het woord wonder of wonderen... Misschien is een wonder in Gods ogen en door Gods handen wel iets kleiner of bescheidener dan dat wij verwachten? Misschien zijn Zijn wonderen kleine veranderingen die Hij bewerkstelligt, die uiteindelijk, áls wij vervolgens de juiste keuzes maken, tot grote veranderingen (wonderen in onze ogen!) leiden? Ondanks dat ik hierop geen antwoorden heb geloof ik wel echt dat voor de God van de Bijbel werkelijk niets onmogelijk is! En dat Hij nog steeds drastisch ingrijpt wanneer dit nodig is in Zijn ogen! Misschien is juist dit ons 'probleem'? Dat wat wij nodig achten vind Hij misschien niet altijd nodig;)?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Veel van je overdenkingen herken ik. En zeker geloof ik ook dat er voor God, ook in onze tijd, niets onmogelijk is. Wel heb ik mij een mening gevormd die aardig uitgesproken is, maar waar ik ook regelmatig nog wel mee worstel. Zo kan ik er niet omheen dat God Zich soms heel bijzonder aan ex moslims heeft geopenbaard.
   Maar God heeft zeker de genezingsopdracht aan de 12 discipelen gegeven en in Handelingen 2 de belofte gedaan dat alle gelovige Israëlieten deze bijzondere gaven zullen ontvangen. Dit zal zijn als het koninkrijk in de toekomst zal worden opgericht. Zij zullen dit dan hard nodig hebben. Dat komt in mijn studies voortdurend naar voren.

   Voor jou hoop ik op genezing en dat kan ook heel geleidelijk gaan. Maar ongelovigen genezen ook wel op die manier. Ik kan heel goed begrijpen dat je over 'wonderen' bent gaan nadenken. En als ik om me heen kijk en regelmatig naar jou mooie foto's kijk dan zie ik wonderen. Wonderen in de natuur en in de schepping. Maar ik geloof ook dat de wonderen in de evangeliën verbonden waren en zijn met het volk Israël. Toch hebben die wonderen toen niet het gewenste resultaat gehad. In die zin hebben wij mensen dit gedeelte mogelijk te veel waarde gegeven in onze samenkomsten!?? In de toekomst (eindtijd) zal het wel resultaat hebben. Wij mogen nu genoegen nemen met Gods Grote Genade. Ook een wonder overigens, wat ik vaak als vanzelfsprekend zie. Ik wens en bid jou ook Zijn Genade toe.

   Verwijderen
  2. Dank je wel:). Mooie woorden waarmee je je reactie afsluit. Inderdaad is dat alleen al een geweldig groot wonder:)! Iets om nog veel blijer van te worden dan van een lichamelijke genezing, ik ben mij daar meestal erg van bewust en wil dat ook nooit vergeten! Interessant wat je zegt over Handelingen 2, jij gelooft dus dat deze bijzondere gaven alleen voor Gods oogappel zijn bestemt? En dat deze gaven alleen pas straks (1000jarig rijk?) zullen worden gebruikt?

   Verwijderen
 4. Ja, dat is precies wat ik geloof. Toen ik in mijn eerste gemeente was, een pinkstergemeente, waren ze daar met genezingen en handoplegging bezig. Het waren in mijn ogen zulke 'vreemde' handelingen. In wist wel dat het in de Bijbel staat, maar het ging allemaal zo anders. Ik ben dat toen gaan onderzoeken, ook bv de doop met heilige geest. Ik kwam anders uit, heb die gemeente verlaten en mijn zoektocht ging door. Toen kwam ik met de uitleg in aanraking die jij hierboven zo goed verwoord. En toen snapte ik ons 'gemodder' met deze dingen. Ik geloof dat God zeker ook nu nog kan genezen, maar niet op die manier. We mogen gebruik maken van artsen, die zijn er niet voor niets. Ook moeten we rekening houden met satan die komt als een engel van het licht. Ik hoorde van iemand die dan wel genezen was door een gebedsgenezer, maar daarna heel andere klachten kreeg, zoals angsten en nachtmerries. Ook wordt ik verdrietig van situaties die in het programma van "Netwerk" werden getoond met Tijs van den Brink en Jan Zijlstra: http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/83753/Netwerk_eo_Ncrv.html

  Maar inderdaad als straks God de draad weer opneemt met Zijn oogappel zullen zij deze gaven weer kunnen gebruiken om de wereld te vertellen over het Koninkrijk van God. Het heeft mij veel geestelijke 'ruimte' gebracht, ook al wordt het me niet altijd in dank afgenomen. Ik ben een beetje kleingelovig :), nou dat is goed hoor!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hoi Rinske:)! Ik lees deze reactie nu pas, was helemaal vergeten dat ik je wat had gevraagd. Sorry! Gelukkig kom ik af en toe eens een kijkje bij je nemen;). Oja, opzich zijn bepaalde dingen dan wel beter te begrijpen idd. (Over 1000jarig rijk en over nu). Als je het op die manier gelooft. Het zou best mogelijk kunnen zijn aangezien er idd maar erg magertjes mensen (christenen) genezen terwijl toch velen dan eigenlijk de gave van genezing zouden moeten 'hebben'. Ik ga jouw kijk hierop zeker onthouden! Ik ga dat stukje over Tijs en Jan ook nog kijken, maar dan even een andere keer. Ik ben eens bij Jan geweest. Maar goed, ik ben nog steeds ziek zoals je weet. En nu claimt hij natuurlijk ook niet iedereen te kunnen genezen, maar voor iemand met een gave van genezing genezen er uiteindelijk maar barweinig vind ik zelf. Je zegt dat je soms klein gelovig wordt genoemd... Ik vind het juist mooi dat je vragen stelt! De Joden schijnen dat ook continue te doen. Vragen stellen, onderzoeken, ontdekken. Uiteindelijk is dat toch beter dan altijd maar gewoon te blijven doen en geloven zoals pap en mam deden en geloofden. Het is even uit je comfortzone misschien, maar zo lang we in alles in Hem en in Zijn Woord blijven komt het allemaal goed. Ook als we geen antwoord kunnen vinden...

   Verwijderen
  2. Het geeft niet hoor dat je wat laat reageert:). Zo werkt het bij mij ook. Het doet mij natuurlijk goed dat je iets aan 'mijn' kijk op de Bijbel hebt. Ik had het me al eens afgevraagd of je ooit bij Jan was geweest. En ik snap je zoektocht naar genezing. Ik heb ook makkelijk praten, ik ben tot nu toe gezond. En wat Jan betreft, hij is ook niet gek. Hij stelt zichzelf veilig door te zeggen dat niet iedereen geneest. Dat is de realiteit bij hem. Maar dat was bij Christus heel anders.

   Verwijderen