Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

dinsdag 3 januari 2017

EFEZE 6

Efeze 6 ken ik voornamelijk van de wapenrusting ook al staan er zeker goede dingen in over onder anderen de opvoeding. Je kunt het allemaal lezen in mijn studie “Efeze 6” 

De wapenrusting bestaat uit zeven wapens. Zeven wapens waarvan de middelste, de vierde het schild van het geloof is, welke ik boven alles moet opnemen.
16 Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.

In de Naardense Bijbel staat: “Het schild dat het geloof is”. Wat of Wie is het geloof? Ik geloof dat Christus 'het geloof' is. Het gaat om Zijn geloof en Zijn kracht welke mij beschermen kan. Dus staat hier eigenlijk: Neem bovenal het schild, dat is Christus, op. En zo is Christus 'mijn geloof'.

Ik kan niet zonder Christus die, met Zijn geloof en vertrouwen op God Zijn Vader, alles volbracht heeft voor mensen en de wereld.

Op internet lees ik dat soldaten hun schilden ook gebruikten om elkaar te beschermen. Dat is een mooi beeld van De Gemeente, Het Lichaam van Christus, waarvan de functie kan zijn om samen een vuist tegen de boze te maken.

Efeze 6 eindigt met de zeven wapens van de wapenrusting.
Efeze 1 begint met zeven geestelijke zegeningen. De middelste is Efeze 1: 7.

Ef.1: 7, 8 7 In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade, 8 die Hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid,

Het is de middelste, de vierde, zegen waar alles om draait. Ik heb de verlossing door het bloed van Christus. Ik heb de vergeving van overtredingen IN Christus. Ik ben verrast door de overeenkomsten in de geestelijke zegeningen en de wapenrusting. De middelste en belangrijkste zegen is tegelijkertijd de middelste en het belangrijkste wapen van de wapenrusting. 

Bron: “De brief aan de Efeziërs” vers voor vers geschreven door H.B. Slagter. 

Zeven is een veel voorkomend getal in Gods Woord. Het betekent: vol, voldaan zijn, genoeg hebben. Bron: “Getallen in de Bijbel” van Dr. E.W. Bullinger. 
Zie ook hier

Het is bijzonder hoe met het getal zeven door de gehele bijbel dingen duidelijk worden gemaakt. Er zit overigens veel meer structuur in de Bijbel dan ik zo op het eerste gezicht kan zien. Maar dat is een studie op zich.

Gen.2: 2 Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid had, rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had.

Gen.7:2a U moet voor uzelf van alle reine dieren zeven paar nemen, een mannetje en zijn vrouwtje;

Gen.29: 18, 27 18 Jakob had Rachel lief. Daarom zei hij: Ik zal zeven jaar voor u werken om Rachel, uw jongste dochter. 27 Maak de bruiloftsweek van deze dochter vol; daarna zullen wij je ook de andere geven, voor het werk waarmee je mij nog eens zeven jaar dienen zult.

Ex.12: 15 Zeven dagen moet u ongezuurde broden eten.

Lev.25: 8 Verder moet u voor uzelf zeven sabbatsjaren tellen, zeven keer zeven jaar, zodat de perioden van de zeven sabbatsjaren negenenveertig jaar voor u zijn.

Deut.15: 1 Na verloop van zeven jaar moet u kwijtschelding verlenen.

Openb.21: 9 En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam naar mij toe en hij sprak met mij en zei: Kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het Lam, laten zien.


2 opmerkingen:

  1. Mooi stukje! Ik heb nooit die zegeningen vergeleken met de wapenuitrusting:). Interessant hoe op die manier toch nog weer meer dingen in Gods Woord verstopt (kunnen) liggen!

    BeantwoordenVerwijderen
    Reacties
    1. Ja, het Woord van God heeft 'geheimen' die wij nog mogen ontdekken. En daar ben ik blij om omdat dit voorkomt dat ik denk dat alles wel weet.

      Verwijderen