Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

zondag 29 mei 2016

Vakantie

Vakantie.

De vakantie tijd breekt weer aan. Sommigen hebben misschien al vakantie gehad. We verlangen allemaal naar vakantie en willen daar heel graag mooi weer bij.

In Visie 23 van 2015 werd gevraagd of het zin heeft om voor mooi vakantie weer te vragen. De meningen waren verdeeld. Het verraste mij dat er gelovigen waren die er van overtuigd waren dat dit mogelijk was.

Toen ik op Google intoetste 'bidden om mooi weer' kwam ik verschillende dingen tegen. Zo verteld Reinier van den Berg in het Nederlands Dagblad dat hij niet als een verwend jongetje om mooi weer gaat bidden.

Ook las ik dat men bijvoorbeeld bidt voor mooi weer tijdens carnaval. En ik begrijp het wel. Ik hoopte ook altijd op mooi weer bij de trouwdag van de kinderen. En ook hoop ik het voor onze vakanties. Maar er voor bidden? Er zijn boeren die mogelijk op datzelfde moment bidden voor regen. Welk gebed moet God nu verhoren?

Als ik op Google zoek naar de vraag of God het weer regelt, vind ik een RKK site die dit gelooft. Bij deze site werd dit afgesmeekt bij de heilige Clara.

Ook de Joden bidden. Niet om mooi weer, maar om regen lees ik op de site Wetenschap info.

Het Land Israël (Erets Jisraeel), dat het Joodse volk toebehoort en weinig waterbronnen heeft, is altijd erg afhankelijk van regen geweest. Om die reden zal het u ook geen verbazing wekken dat Joden regelmatig om regen bidden.”

Ik geloof niet dat God elke dag het 'weer' regelt. Ik geloof dat God de natuur de kracht gegeven heeft zijn eigen gang te gaan. En dan kom ik ook bij de invloed van de mens, die de natuur om zeep helpt en daardoor de normale gang van zaken verstoort. Zo las ik dat het in het voorjaar 18 graden op Groenland was geweest. Veel te warm.

Ik denk dat ik alles mag vragen in mijn gebed. Maar ik heb wel het idee dat het bidden voor mooi weer een andere frequentie van bidden is (een ego gebed) dan wat er in Efeze 6: 18 wordt bedoelt.

Ef.6: 18 terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.

Misschien is dit een beter vakantie gebed.

Ik wens jullie allemaal mooi weer toe in je vakantie en bid voor jullie dat de vakantie jullie nog weer dichter bij God mag brengen.1 opmerking: