Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

woensdag 27 april 2016

Pinksteren.

Pinksteren.


Mijn nieuwe studie gaat over 'opwekking'. Ik vraag mij af of wij een opwekking mogen en kunnen verwachten en hoe dat er dan uit zal zien.

Dit jaar organiseert “Opwekking” voor de 46e keer haar jaarlijkse Pinksterconferentie. Het thema is: “samen Jezus leven”.


Hier lees ik:

“De directeur van Opwekking, Ruben Flach, zegt hierover het volgende: ‘Over het thema “samen” valt naar ons idee nog veel meer te zeggen. Ook vanuit het land horen we dat de ingeslagen koers om de verbinding tussen generaties handen en voeten te geven op de Pinksterconferentie, zou moeten worden doorgezet. Voor de toevoeging “Jezus leven” is gekozen omdat we willen uitdragen dat we geroepen zijn om Jezus (uit) te leven, zichtbaar te maken, door wie we zijn en hoe we handelen. Discipelschap betekent in de voetsporen van de Meester gaan en leven zoals Hij geleefd zou hebben in deze tijd. Net als vorig jaar benadrukken we ook nu dat we geroepen zijn om dit SAMEN te doen: met christenen uit alle kerken en generaties. We willen met elkaar nadenken over de vraag wat het inhoudt om anno 2016 discipelen van Jezus te zijn, en hoe zijn koninkrijk door ons leven heen zichtbaar wordt. Het is daarbij belangrijk om met Jezus verbonden te zijn.”

Pinksteren wordt in verband gebracht met opwekkingen. Opwekkingen zijn al lange tijd een onderwerp in de christenheid. Men verlangt er naar en dat snap ik wel. Het lijkt vaak of God ver weg is en niet meer reageert. Christenen willen God zien en voelen. Ze willen opwekkingen en wonderen meemaken zodat men kan zien dat God aan het werk is. Zelf heb ik dat ook wel, maar ik weet dat ik nog even moet wachten.


Een pinksterverwachting voor Israëliet.

Hier lees ik:

"Er komt een nieuw Pinksteren, zo gelooft ds. J. C. den Ouden. „Het deksel zal van Israël worden weggenomen en dan zal het Joodse volk massaal tot bekering komen.”


Pinksteren: nieuw verbond.

Op de site AMEN lees ik: 

“Over het algemeen wordt de gebeurtenis in Handelingen 2 - de uitstorting van heilige geest - gezien als het grote startpunt van de gemeente, de kerk van nu. Echter, de uitstorting van heilige geest is niets anders dan een uiting van de start van het nieuwe verbond.”


Jeremia 31: 31 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten,
Hebreeën 8: 8 Want hen berispend zegt Hij tegen hen: Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten,


Dat is waar ik op mag wachten. Het Nieuwe Verbond wat met Israël zal worden opgericht. Dan zal het Koninkrijk zichtbaar worden met Christus als Koning. Als dit gebeurt zullen we samen met Christus mogen leven, iedere gelovige op zijn eigen plek. God zal deze 'opwekking' geven op Zijn tijd. Wat een dag zal dat zijn.


Zie ook mijn studie: Het Oude en het Nieuwe Verbond

Maar voor nu wens ik iedereen vast een paar mooie zonnige pinksterdagen toe.

2 opmerkingen: