Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

zaterdag 25 maart 2017

Engelen, wonderen en Pasen.

Engelen, wonderen en Pasen.

In de gemeenschap waar ik samenkom, werd laatst een mooie duidelijke Bijbelstudie over wonderen gegeven met als uitkomst dat wonderen niet expliciet voor deze tijd zijn, ondanks de velen die dat wel geloven en daarvan getuigen. Datzelfde geld voor de aanwezigheid van engelen. Op de site van Dirk van Genderen  las ik zijn artikel over engelen. Het heeft me verbaasd hoeveel mensen er een beleving met een engel hebben gehad of menen te hebben gehad en welke waarde mensen er aan hechten. En net als bij de wonderen zou God dit de een wel en de ander niet geven. Mijn studie die bij dit blog behoort gaat over de functie en bediening van engelen

Regelmatig lees ik dat ik God er tekort mee doe als ik niet geloof in wonderen. Maar ik geloof juist dat ik God tekort doe door wel in die, vaak vreemde wonderen, te geloven. Bovendien heb ik moeite met het onrecht dat die vermeende wonder verhalen God aandoen. En ik ervaar frustratie (ja, nog steeds)  bij de enorme strijd die dit mensen op kan leveren zoals te zien is in de uitzending van Netwerk “Geen genezingen bij Jan Zijlstra” met Tijs van den Brink en Jan Zijlstra.  Die strijd kan soms zover gaan dat mensen 'hun geloof' vaarwel zeggen.


Geloof ik dan niet in wonderen en engelen? Jazeker wel, maar anders.
Ik wil een heel bijzonder wonder, compleet met engel, aanhalen wat van toepassing is in deze tijd van het jaar. 

Ik ga naar de Here Jezus die bad op de Olijfberg: 

Lukas 22: 42, 43 42 Vader, als U wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg; maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden. 43 En aan Hem verscheen een engel uit de hemel, die Hem versterkte.

En dan de kruisiging van de Here Jezus. Wat een wonder dat Christus dit voor ons wilde volbrengen!! Dit verlossingswerk moest gebeuren zonder hulp van engelen en zelfs zonder hulp van God: Matth.27: 46 Ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat betekent: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?

En kijk eens welke wonderen er daarna gebeurden in de verzen 50 – 54. Vervolgens komt het wonder van de opstandig van Christus. Als Maria Magdalena in Johannes 20: 12 in het graf kijkt ziet ze: twee engelen in witte kleding zitten, een aan het hoofd einde en een aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had;Mooi is het om te zien hoe God, de Vader, zorgde voor Zijn Zoon. En ook voor Zijn volk Israël die Hij voortdurend wilde, en in de toekomst weer zal, bemoedigen met wonderen en de hulp van engelen. 

En wij? In Efeze 2: 8 staat: Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; En in Johannes 20 : 29 lees ik: Jezus zei tegen hem: Omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd; zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven.

Ik wens jullie een wonder rijke Pasen toe.

4 opmerkingen:

 1. Ik wens jou ook een Gezegend Paasfeest toe. Dank je wel voor je post. Linkjes ga ik nog volgen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dank je Ariëlla. En kom gerust terug om de linkjes te gaan lezen:).

   Verwijderen
 2. Hallo Rinske,kan me wel vinden in jou visie al heb ik nog niet veel van je blog gelezen.
  Maar je uitleg over tegenstrijdigheden in de bijbel doet goed om te lezen, wat eigenlijk geen tegenstrijdigheden zijn.
  Er zijn teweinig die onderzoeken en teveel die alles maar klakkeloos aannemen,ook ik was zo iemand.
  Maar mijn vraag is dan hoe onderscheiden wij ons nog van de wereld, als we met de feesten me doen die in de christelijke wereld als bijbelse feesten benoemt worden maar die het niet zijn.
  Wij moeten toch niet gelijkvormig aan de wereld zijn, ik weet ook wel dat dit niet gemakkelijk is.
  Want naar mijn beleving kan ik als chritsen toch niet meer in deze tijd praten over witte donderdag en goede vrijdag,en hoeveel kerken (gemeenten) doen dat nog in deze tijd, Dan ziet de wereld het verschil toch niet meer, en zijn we toch gelijk.
  Rinske ben benieuwt naar je reactie.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hallo, bedankt voor je bemoedigende reactie. Het is fijn te lezen dat je iets aan de uitleg over 'tegenstrijdigheden in de Bijbel' hebt gehad. En het klakkeloos alles aannemen heb ik ook gedaan totdat ik met de uitleg in aanraking kwam vanwaaruit ik nu schrijf. Ik moest en wilde onderzoeken of het zo was als dat men mij uitlegde. En het 'voelde' goed. Het onderzoeken heeft mij ook rijker gemaakt.

   En nu je vraag hoe ik denk over hoe wij ons onderscheiden van deze wereld als we de 'christelijke feesten' niet meer vieren omdat ze dat niet zijn. Als ik het goed heb begrepen is dat wat je bedoelt. Ik heb daar vanmiddag tijdens onze wandeling in het bos maar eens ernstig over nagedacht. En ik werd me ervan bewust dat ik me ook wel eens afvraag of ik me wel onderscheid van ongelovigen. Het zou zomaar kunnen dat er meer overeenkomsten zijn met ongelovigen dan met religieuze kerkelijken. Toch is dat natuurlijk niet waar. Ik geloof zeker in Christus (ongelovigen niet) en dat wordt ook wel duidelijk in mijn blogs. Maar ik 'kerk' in een gemeenschap waar geen ceremonie's plaatsvinden. Wij komen eenvoudig bij elkaar met een woord en een lied. En eigenlijk denk ik dat het ook niet nodig is dat we ons onderscheiden.

   Gelovigen zijn 'IN Christus' Het Lichaam van Hem. Zo ziet God ons. Dat Lichaam heeft zijn plaats in de Hemelse gewesten. Het is voor mensen een onzichtbaar Lichaam. Maar God kent ieder lid daarvan. Leden kunnen zich in alle kerken en groepen bevinden. Ze kunnen zelfs bij Het Lichaam horen zonder dat ze naar een kerk gaan. We zijn 'leden' van dit Lichaam niet op grond van doop, lidmaatschap van een kerk of bepaalde handelingen, maar alleen op grond van ons vertrouwen in dat wat Christus heeft gedaan voor ons. Ik kan en hoef dat niet zichtbaar te maken. God Zelf zal dit doen, op Zijn tijd.

   Tot deze conclusie kwam ik al wandelend vanmiddag. Dat geeft rust. Ik mag met Hem leven en wandelen. Ik kan over Hem praten als dit zo uitkomt. Maar ik hoef het niet te forceren. Ja, zo ga ik er mee om en ervaar daar rust in. Ik hoop dat je iets aan mijn overpeinzingen hebt.

   Verwijderen